Huid- & Oedeemtherapie Laarbeek

Aangepaste opening Huid- & Oedeemtherapie Laarbeek i.v.m. Corona-virus

Huid- & Oedeemtherapie Laarbeek is als paramedische praktijk sinds 16 maart jl. alleen nog geopend voor zorg op medische indicatie, om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het virus zich beperkt en dat we veilig ons werk kunnen doen. Hiervoor is er een aangescherpt hygiène protocol en gelden de richtlijnen van het RIVM en de NZa. 

We onderscheiden drie categorieën:

1. Patiënten/cliënten in een behandeltraject die weten wat te doen en coaching/bijstelling van zelfmanagement nodig hebben. Dit kan op afstand worden gedaan middels videoconsult of telefonische zitting.

2. Patiënten/cliënten die zich voor het eerst melden. Dit vindt plaats telefonisch of middels een videoconsult of fysieke intake. Tijdens dit consult kan worden bepaald of patiënt/cliënt voorlopig met digitale begeleiding vooruit kan.

3. Patiënten/cliënten die waarvoor absoluut noodzakelijk is om een behandeling te starten en patiënten/cliënten die niet in staat zijn om zelfmanagement toe te passen of waarbij (manuele) behandeling noodzakelijk is.


Een en ander ter beoordeling van de huidtherapeut in overleg met u als patiënt/cliënt. Bij iedere patiënt/cliënt zal goed de afweging gemaakt moeten worden of de klacht dringend is en of de behandeling fysiek nodig is. 

(zie ook toelichting aangepast beleid onder 'nieuws')