Huid- & Oedeemtherapie Laarbeek
Maart, 2020
Aangepast therapie beleid ivm Corona virus

Aangepast therapie beleid n.a.v. advies RIVM en NZa vanwege COVID-19

(mede gebaseerd op: NVH, maart 2020)

 

Vanwege de verspreiding van het corana-virus nemen we als praktijk voor huid- & oedeemtherapie onze verantwoordelijkheid bij het op peil houden van de zorg. Dat doen we uit zorg voor patiënten die op ons rekenen bij het continueren van zorg. Maar tegelijkertijd is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat de verspreiding van het virus zich beperkt en dat we veilig ons werk kunnen doen.

 

Veel zorg, met name chronische oedeemtherapie is noodzakelijke zorg. De meest optimale behandeling vindt veelal fysiek plaats. Het heeft de absolute prioriteit bij de therapie voor alle patiënten/cliënten, maar met name bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, risico’s op besmetting zoveel als mogelijk te beperken naar advies van het RIVM. Daarbij is het volgen van een strak hygiëne protocol en selectie op klachten (COVID-19), zowel telefonisch als bij de deur noodzakelijk.

 

Huid- en oedeemtherapie kan worden verdeeld in drie categorieën:

 

1. Patiënten/cliënten in een behandeltraject die weten wat te doen en coaching/bijstelling van zelfmanagement nodig hebben. Dit kan op afstand worden gedaan middels videoconsult of telefonische zitting.

 

2. Patiënten/cliënten die zich voor het eerst melden. Dit vindt plaats middels een videoconsult of fysieke intake. Tijdens dit consult kan worden bepaald of patiënt/cliënt voorlopig met digitale begeleiding vooruit kan.

 

3. Patiënten/cliënten die zich ernstig zorgen maken over hun klachten, patiënten/cliënten waarbij een (lichamelijk) onderzoek (na het eerste videoconsult) absoluut noodzakelijk is om een behandeling te starten en patiënten/cliënten die niet in staat zijn om zelfmanagement toe te passen of waarbij (manuele) behandeling noodzakelijk is.

 

Een en ander ter beoordeling van de huidtherapeut in overleg met u als patiënt/cliënt. Bij iedere patiënt/cliënt zal goed de afweging gemaakt moeten worden of de klacht acuut dan wel niet-acuut is en of de behandeling fysiek nodig is.

 

Voor vragen over uw behandeling kunt u terecht bij:

 

Judith van Asten

info@huidtherapie-laarbeek.nl

Huid- & Oedeemtherapie Laarbeek

<< Terug Reactie Toevoegen
0 Totaal items
Nieuwe Reactie Toevoegen
Naam*
Onderwerp*
Reactie*
Voer de bevestigingscode in die u op de afbeelding kunt zien.*
Afbeelding opnieuw laden